Bezichtiging doen we uitsluitend op afspraak

Alle prijzen exclusief het transport en de btw

Transport en plaatsen wordt tegen een beperkte vergoeding verzorgd

Wij hanteren (nog) geen strikte leveringsvoorwaarden. In plaats daarvan spreken wij de levering (zowel bij inkoop, verkoop als verhuur) op individuele basis met u door en dit wordt vastgelegd. Algemeen uitgangspunt is dat de inkoop, verkoop en verhuur geschieden in de staat van en zoals gezien op de datum van bezichtiging.

Uitzonderingen hierop komen alleen voor indien die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren (nog) geen strikte betalingsvoorwaarden. Wij spreken de betalingsvoorwaarden expliciet met u door en dit wordt vastgelegd op de factuur die u voor de levering van ons ontvangt.

Wij maken daarbij geen onderscheid in de levering en betaling bij particulieren of bedrijven.
In ieder geval is het onderstaande van toepassing (uiteraard tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen):

– Betaling bijgeschreven op de rekening op de dag van levering (“Boter bij de vis”)
– Indien aankoop en levering wat datum betreft wat verder uit elkaar liggen: 25 % aanbetaling en 75 % op de dag van levering
– Huur is altijd bij vooruitbetaling

Voor nakoming van hetgeen wij zijn overeengekomen hebben wij middels 3 abonnementen 3 zekerheden ingebouwd bij:

– een incassobureau
– een rechtsbijstandverzekeraar
– een gerechtsdeurwaarder

Wij hechten er bijzonder veel waarde aan zaken met u te doen op basis van vertrouwen. De bovenstaande 3 zekerheden zullen slechts worden aangesproken indien achteraf mocht blijken dat het vertrouwen, gecombineerd met de individuele afspraken, toch niet tot het gewenste resultaat leiden.