Bezichtiging doen we uitsluitend op afspraak

Alle prijzen exclusief het transport en de btw

Transport en plaatsen wordt tegen een beperkte vergoeding verzorgd

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Jerunits niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Jerunits geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van Jerunits en op het logo van Jerunits rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Jerunits.